start

karoshi

muzyka

teksty

grafika/foto

linki

 

Karōshi (śmierć z przepracowania) – zjawisko nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu. Pierwszy przypadek karōshi odnotowano w Japonii w 1969. Dotyka nagle ludzi w pełnym zdrowiu, w okresie wielkiej aktywności (Wikipedia).

Zespół powstał pod koniec 2009 roku w Toruniu, początkowo grając szybkiego hc/punka wzorem m.in. Minor Threat. Szybko jednak ujawniły się wpływy cięższej muzyki i trudno byłoby wskazać teraz kapele, które są główną inspiracją dla Karoshi. Łatka "hc/punk" oznacza w tym przypadku głównie wierność zasadzie DIY. Nie ma gwiazd, nie ma publiczności - wszyscy współtworzymy tę społeczność, w której nie chodzi o konsumpcję muzyki i sprzedawanie rozrywki ale o wspólnotę, która daje nam wsparcie i zmienianie świata wokół nas.

Bez wątpienia przekaz kapeli można określić jako polityczny, z polityką rozumianą jednak nie jako sejmowe rozgrywki zawodowych kłamców z prawicy czy lewicy lecz jako ogół międzyludzkich powiązań - relacji z najbliższymi, sąsiadami, pracodawcami czy państwem. Karoshi wspiera wszelkie inicjatywy wolnościowe, antyrasistowskie, prozwierzęce i prospołeczne, sprzeciwiając się wszelkiej dyskryminacji ludzi ze względu na pochodzenie, orientację seksualną, płeć czy sytuację materialną a także przedmiotowemu traktowaniu zwierząt, niszczeniu środowiska naturalnego, wykluczeniu ekonomicznemu i politycznemu mas oraz ingerowaniu państwa w życie obywateli - brutalność policji, inwigilację i represje, uniemożliwiające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Kontakt: karoshi@riseup.net

 

karoshi                    www.bzzz.net                 projekt: IIII 

            kontakt: karoshi@riseup.net